Klub priateľov Magury

V roku 1954 bol založený Folklórny súbor Magura pri vtedajšom Závodnom klube ROH Tatraľan v Kežmarku, s cieľom zbierať, uchovávať a interpretovať ľudové umenie, piesne, hudbu a tance podtatranského kraja, spišského regiónu, zvlášť goralskej oblasti. Založila ho hŕstka nadšencov, ktorá sa za roky trvania rozrástla do stoviek tých, ktorým sa láska k ľudovému umeniu stala súčasťou života. Súbor sa veľmi skoro vypracoval medzi popredné súbory na Slovensku a patril k najlepším počas tých 45 rokov svojej aktívnej činnosti. Známym sa stal aj takmer vo všetkých krajinách Európy.

Tvorba nových a umelecky náročných programov, ako aj folklórna výskumná činnosť s tým spojená, si vyžaduje čoraz viac morálnej, ale i finančnej podpory. V zmenených legislatívnych aj ekonomických podmienkach súbor musí nevyhnutne hľadať a využívať nové finančné zdroje za účelom skvalitnenia svojej umeleckej činnosti. Znamená to spoluprácu so všetkými ktorým existencia súboru nie je ľahostajná a majú na jeho ďalšej činnosti a rozvoji záujem.

Pre tieto ciele, ale aj pre zintenzívnenie radosti zo súborovej práce a prehĺbenie vzťahu, bývalých, súčasných i budúcich členov a priaznivcov súboru k našej Magure, je ustanovený KLUB PRIATEĽOV MAGURY /skratka KPM/.
© 2009 Folklórny súbor MAGURA
CMS | created by neoWeb s.r.o.