FSS Magurák

Folklórny súbor Magurák vznikol spontánne. Pred niekoľkými rokmi sa bývalí členovia súboru Magura predstavili v programe na 40. výročí vzniku súboru. Pocítili potrebu znova ochutnať krásu a čaro folklóru a tak sa začali schádzať v spoločenskej miestnosti ZK Tatraľan. Ich činnosť však netrvala dlho. Oslava 45. výročia založenia Magury, v lete 1999 dala dohromady partiu starých Magurákov znova, aby sa predstavili spoločnom programe. Úspech, záujem o folklór a Maguru neprestal a tak sa na pravidelných nácvikoch stretávajú bývalí členovia FS Magura, aby si pripomenuli všetky krásne chvíle, ktoré s Magurou zažili a zároveň sa pripojili k ostatným nositeľom ľudových tradícií. Okrem účinkovania na oslavách 45. výročia založenia súboru Magura sa s Magurou predstavili aj na krajskej súťaži programových blokov vo Svite v programe Spomienky, účinkovali na festivale ľudovej hudby v Spišskej Starej Vsi a Papíne, predstavili sa na Šuňave, oslavách 750. rokov Matejoviec , 730. rokov Spišskej Belej a tiež na EĽRE V Kežmarku. Prvý zahraničný zájazd absolvovali seniori v lete keď sa predstavili v programe Eurogeriónu Tatry na Siwej Poľane v Poľsku. Vystúpení súboru pribúda a tak sa súbor seniorov úspešne zaradil medzi kultúrne telesá v Kežmarku. Každoročne sa predstavuje na EĽRO /Európske ľudové remeslá/ v Kežmarku, účinkoval na ZFS v Červenom Kláštore a pod. Svoje umenie previedli aj na medzinárodnom festivale v Castel san Pietro v Taliansku, na folkloristycznych spotkaniach Brusy v Poľsku a na festivale Lingaudala v Litve, na oslave 75. družobného súboru Trachtengruppe Odenwelder v Schonau a na dni Kežmarku vo Weilburgu v Nemecku. Je pravidelným účastníkom okresných prehliadok a súťaží. V roku 2003 a 2004, sa sólisti tanečníci Ondrej Skokan, Jana Tomalová a Jana Krempaská predstavili celoslovenskej súťaži sólistov tane čníkov Šaffova ostroha v Dlhom Klčove, kde v roku 2004 získali 3. miesto. Vyvrcholením doterajšej činnosti bolo účinkovanie na oslavách 50. výročia FS Magura v septembri 2004. V roku 2005 absolvovali jubilejné 100. vystúpenie.


Magurák má vlastnú ľudovú hudbu, ktorá účinkuje pod vedením primášky Silvii Burdičkovej. Vedúcim súboru je od novembra 2004 Ondrej Skokan, organizačne napomáha Juraj Švedlár. Každý štvrtok sa schádzajú v sále Mestského kultúrneho strediska. Cieľom Maguráku je obnova a naštudovanie starých tancov súboru Magura a vhodných choreografií z nášho regiónu.

Účinkujú so sprievodom vlastnej ľudovej hudby pod vedením Silvii Burdíčkovej a spolupracujú s DFS Maguráčik pod vedením Ivety Pavlíkovej. Doteraz obnovili a nacvičili staré tance a piesne súboru Magura:
  • Ked ťa budú čepiť
  • Večer pod Ždiarskou vidlou
  • Zbojnícky tanec Hajduk
  • Párový tanec Kresaný
  • Mazurka
  • Goralská láska

A nacvičili vlastné choreografie:
  • Krośčenko
  • Betlehemci
© 2009 Folklórny súbor MAGURA
CMS | created by neoWeb s.r.o.